Creatief & verrassend helder

MVO

Frankenhuis vindt het voorkomen van afval heel belangrijk. Het verbouwen van katoen is namelijk zeer milieubelastend.

Het bedrijf verwerkt een paar miljoen kilo textiel per jaar en geeft dat een 2e leven!
Bij de productie van een kilogram katoen wordt 7.000 liter water en 3 kilogram CO2 verbruikt.

Daarbij hanteren wij als vervezelaar het nuchtere uitgangspunt dat het recyclen een milieuvoordeel oplevert en dat het een gezond businessmodel is.

Het productieproces geschiedt door een vervezelproces van verschillende textiele stromen, waaronder niet herdraagbare kleding. Daarbij gaat het om het uitrafelen van textiele resten tot vezels. Aangezien de vezels weer worden hergebruikt wordt op deze wijze een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van CO2-uitstoot en het verbruik van water.

Energie: meer dan 2000 zonnepanelen op het dak

Het dak van het pand aan de Elektrostraat 5 te Haaksbergen ligt vol met meer dan 2000 zonnepanelen. Frankenhuis kan hiermee voor 20% in zijn energievoorziening voorzien. Voor de energie heeft Frankenhuis zich geconformeerd aan MJA-3 (Meer Jaren Afspraak energie efficiëntie) zoals benoemd in ISO 9001 en 14001. Hierin wordt gestreefd naar 3% energie-efficiëntie per jaar, hetgeen ruim gehaald wordt.

Schone en veilige werkomgeving

Voor de klanten en hun eigen personeel staat Frankenhuis voor een schone en veilige werkomgeving. In elke functie en taakomschrijving wordt aandacht gegeven aan het voorkomen van fouten. Bij de toewijzing van taken wordt erop toegezien dat alle medewerkers beschikken over de benodigde kennis, gegevens en middelen om optimaal en efficiënt te kunnen functioneren. Het indienen van verbetervoorstellen wordt toegejuicht en er wordt bekeken in hoeverre het voorstel daadwerkelijk toepasbaar is.

In 2016 is het aantal medewerkers in vast dienstverband gestegen van 12 naar 25 medewerkers. In plaats van te werken met veel verschillende uitzendkrachten, kiest Frankenhuis voor vast personeel. Op deze wijze kan de vervezelaar de mensen goed opleiden en wordt de betrokkenheid bij het bedrijf vergroot. Daarnaast is een aantal Wajong-jongeren een vast dienstverband aangeboden. Dit zijn jongeren die doorgaans zeer moeilijk aan vast werk komen, ondanks het feit dat juist regelmaat en een vertrouwde omgeving heel erg belangrijk voor ze is.

MVO
MVO
MVO
Afspraak maken?

Contact

Frankenhuis B.V.
Elektrostraat 5, 7483 PG Haaksbergen

+31 (0)53 57 27 575

Laatste nieuws

Frankenhuis in het NOS journaal

Frankenhuis was op 13-07-2016 te zien op het NOS Journaal van 20.00 uur. Veel winkeliers komen kleding niet kwijt en deze kleding moet worden vernietigd. Per jaar belanden er 1,2 miljoen nieuwe kledingstukken in de verbrandingsoven of shredder. Frankenhuis maakt gebruik van zo’n shredder om kleding te vernietigen en de textiele vezels vervolgens duurzaam te her te gebruiken. 

Lees meer

Aandeel in elkaar

De Rabobank heeft op 28-06-2016 een artikel gepubliceerd over de overname en financiering van Frankenhuis B.V

Lees meer