Creatief & verrassend helder

Aanleveringsvoorwaarden

Frankenhuis accepteert uitsluitend schoon en droog aangeleverd materiaal. Wanneer uittredend vocht geconstateerd wordt, zal de acceptant overleg voeren over de eventuele acceptatie van de te leveren goederen. Alle leveringen moeten van tevoren worden aangemeld. De aan te leveren materialen dienen vooraf door Frankenhuis te worden goedgekeurd/geaccepteerd. Frankenhuis behoudt zich het recht voor om aangeleverde materialen af te keuren.


Mate van sorteerbaarheid

Indien bij controle blijkt dat de aangeboden vracht niet te sorteren/recyclen is door aanwezigheid van diverse soorten stoorstoffen*, wordt een toeslag in rekening gebracht. De mate waarin de stoorstoffen voorkomen in de vracht is maatgevend voor een sorteertoeslag. Bij twijfel aan de sorteerbaarheid wordt de vracht in de volgende toeslagcorrectie ingeschaald.


*
Onderstaande stromen zijn stoorstoffen:
Papier, Plastic, Glas, Hout, Metaal, Leer, Kunstleer, Rollen, Kleerhangers, Huishoudelijkafval, Bedrijfsafval, PU schuim.

 

Offerte aanvragen