Creatief & verrassend helder

MVO

Frankenhuis vindt het voorkomen van afval heel belangrijk. Het verbouwen van katoen is namelijk zeer milieubelastend. Bij de productie van een kilogram katoen wordt 7.000 liter water en 3 kilogram CO2 verbruikt. Frankenhuis verwerkt een paar miljoen kilo textiel per jaar en geeft dat een 2e leven! Daarbij hanteren wij als vervezelaar het nuchtere uitgangspunt dat het recyclen een milieuvoordeel oplevert en dat het een gezond businessmodel is.

Het productieproces geschiedt door een vervezelproces van verschillende textiele stromen, waaronder niet herdraagbare kleding. Daarbij gaat het om het uitrafelen van textiele resten tot vezels. Aangezien de vezels weer worden hergebruikt wordt op deze wijze een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van CO2-uitstoot en het verbruik van water.


Energie: meer dan 2000 zonnepanelen op het dak

Het dak van het pand aan de Elektrostraat 5 te Haaksbergen ligt vol met meer dan 2000 zonnepanelen. Frankenhuis kan hiermee voor 20% in zijn energievoorziening voorzien. Voor de energie heeft Frankenhuis zich geconformeerd aan MJA-3 (Meer Jaren Afspraak energie efficiëntie) zoals benoemd in ISO 9001 en 14001. Hierin wordt gestreefd naar 3% energie-efficiëntie per jaar, hetgeen ruim gehaald wordt.


Schone en veilige werkomgeving

Voor de klanten en hun eigen personeel staat Frankenhuis voor een schone en veilige werkomgeving. In elke functie en taakomschrijving wordt aandacht gegeven aan het voorkomen van fouten. Bij de toewijzing van taken wordt erop toegezien dat alle medewerkers beschikken over de benodigde kennis, gegevens en middelen om optimaal en efficiënt te kunnen functioneren. Het indienen van verbetervoorstellen wordt toegejuicht en er wordt bekeken in hoeverre het voorstel daadwerkelijk toepasbaar is.


In 2016 is het aantal medewerkers in vast dienstverband gestegen van 12 naar 25 medewerkers. In plaats van te werken met veel verschillende uitzendkrachten, kiest Frankenhuis voor vast personeel. Op deze wijze kan de vervezelaar de mensen goed opleiden en wordt de betrokkenheid bij het bedrijf vergroot. Daarnaast is een aantal Wajong-jongeren een vast dienstverband aangeboden. Dit zijn jongeren die doorgaans zeer moeilijk aan vast werk komen, ondanks het feit dat juist regelmaat en een vertrouwde omgeving heel erg belangrijk voor ze is.

MVO
MVO
Offerte aanvragen

Contact

Frankenhuis B.V.
Elektrostraat 5, 7483 PG Haaksbergen

+31 (0)53 57 27 575

Laatste nieuws

Boer Group sluit keten textielrecycling met overname Frankenhuis

DORDRECHT | HAAKSBERGEN - Op 15 oktober 2018 heeft Boer Group een meerderheidsbelang genomen in Frankenhuis te Haaksbergen. Met deze strategische overname sluit Boer Group de keten in de circulaire economie voor post-consumer textiel

Lees meer

Aandeel in elkaar

De Rabobank heeft op 28-06-2016 een artikel gepubliceerd over de overname en financiering van Frankenhuis B.V

Lees meer